1/ Thng gỗ trang tr được dng lm g?Ắt hẳn nhiều bạn khng khỏi cu hỏi chưa chắc chắn việc sử dụng thng gỗ sồi c mang về gi trị sử dụng g khng? Đương nhin thng gỗ lc bấy giờ đ c kh...