LG G3 F400S - V19C Android 5.0
F400S19C_00.kdz
https://mega.co.nz/#!iMBTRR4Q!ldnVPfxF2AG2tO1ETO1QOYpSIpgfO0xxJNHTWW3 a4o8
Pass : lgbbs