M hnh gi đảo chiều l những m hnh gi m bất cứ nh giao dịch no cũng phải nắm r, ngay cả với những nh giao dịch chuyn nghiệp. Đy l những m hnh thường xuyn lặp đi lặp lại v gip chng ta nắm bắt được biến động gi tại thời điểm đ. Do vậy, trong bi viết ngy hm nay TradaFX sẽ giới thiệu cho bạn về cc m hnh đảo chiều xu hướng mạnh mẽ nhất trong thị trường Forex.
M HNH GI ĐẢO CHIỀU XU HƯỚNG L G?
M hnh gi đảo chiều l những m hnh bo hiệu một sự đảo chiều xu hướng. Gi đang trong xu hướng tăng sẽ chuyển giảm v ngược lại, gi đang trong xu hướng giảm sẽ đảo chiều tăng.
Đy l những m hnh thường được sử dụng giao dịch trong thị trường c xu hướng v rất dễ xc định trn biểu đồ. Tuy nhin, nh giao dịch lại thường xc định được khi n đ xảy ra rồi.
NHỮNG M HNH GI ĐẢO CHIỀU XU HƯỚNG MẠNH MẼ NHẤT
M hnh gi Vai Đầu Vai (Head and Shoulders)
M hnh gi Hai đỉnh Hai đy (Double Top Double Bottom)
M hnh gi Ba đỉnh Ba đy (Triple Top Triple Bottom)
M hnh gi hnh chữ nhật (Rectangle)
Nguồn: https://tradafx.net/